سرویس در محل

شركت توان خودرو با ایده های نوین در راستای افزايش رضايت مشتريان خود در بخش خدمات پس از فروش ،سعی در کسب رضایت حداکثری مشتریان خود می باشد و بدين منظور ارائه خدمات ويژه را توسط عامليتهاي مجاز و همچنين گروه هاي خدمات ويژه شركت توان خودرو را در دستور كار خود قرار داده است.

 خدمات سیار عاملین مجاز

مجموعه عامليتهاي شركت توان خودرو با ارائه يك پكيج خدماتی مناسب و به منظور ارائه خدمات امدادی در حوزه جغرافيايي عملكردي خود گامي نويني را دربخش خدمات پس از فروش در سرتاسر كشور برداشته اند و همچنان با توسعه و پيشرفت كمی و كيفی چشمگير با نگرش علمی و سيستمی به ارائه خدمات امدادی با هدف نهايی « كسب رضـايت مشتری » به پيش مي روند و بصورت زیر به مشتریان محترم ارایه خدمات می نمایند:

  • پاسخگويي تلفني به در خواستهاي امدادي مشتريان و راهنمایی تخصصی
  • در صورت لزوم اعزام تيم امدادي به محل مشتربان جهت رفع ايراد
  • هماهنگي جهت انتقال خودرو به نزديكترين عامليت در صورت عدم امكان راه اندازي در محل

مشتریان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با اداره خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل نمایند