شرایط گارانتی

گارانتي تعهد و تقبل شركت توان خودرو مبني بر كاركرد صحيح خودروهاي فروخته شده در يك دوره معين است كه نوعي تضمين طراحي و مكانيزم قطعات و مونتاژ به حساب مي‌آيد. در صورت بروز هرگونه مشكل در اين دوره كليه ايرادات ناشي از توليد به رايگان توسط شركت توان خودرو برطرف خواهد شد.

محدوده گارانتی

کليه خودروهاي فروخته شده توسط شركت توان خودرو شامل برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و يا 40 هزار کيلومتر (هركدام زودتر فرا برسد) می باشد