شرایط گارانتی

گارانتي تعهد و تقبل شركت توان خودرو مبني بر كاركرد صحيح خودروهاي فروخته شده در يك دوره معين است كه نوعي تضمين طراحي و مكانيزم قطعات و مونتاژ به حساب مي‌آيد. در صورت بروز هرگونه مشكل در اين دوره كليه ايرادات ناشي از توليد به رايگان توسط شركت توان خودرو برطرف خواهد شد.

مواردی كه تحت پوشش گارانتی قرار نمی گيرد

سرويس هاي عمومي ‌شامل:
نظافت و پوليش خودرو، تنظيمات، روانكاري، تعويض روغن، فيلترها، افزودن يا تعويض ضد يخ، ميزان فرمان و بالانس چرخ‌ها مگر در مواردي كه جزئي از تعميرات تحت پوشش گارانتي باشد. سرويس هاي عمومي‌شامل هرگونه فرسودگي قطعات كه در شرايط طبيعي رخ دهد.

تعويض قطعات زير در شرايط طبيعي (قطعات مصرفي):
شمع موتور، تسمه‌ها، لنت ترمز، تيغه‌هاي برف پاك كن، فيوزها، صفحه كلاچ، فيلترها، لامپ چراغ‌ها و ساير قطعات مصرفي مگر در مواقعي كه تعويض اين قطعات به واسطه ساير تعميرات تحت پوشش گارانتي تعويض مي‌شوند.

هر خودروئي كه كيلومتر آن دستكاري شده باشد.

هر گونه خرابي يا عيبي كه در نتيجة موارد زير به وجود آمده باشد:
* سهل انگاري در انجام سرويس‌هاي ادواري و نگهداري صحيح (مطابق با دفترچه راهنما) .
* استفاده نادرست عمدي يا غير عمدي، تصادفات، سرقت يا آتش سوزي.
* استفاده از مايعات، سوخت يا روغن‌هاي نامناسب يا معيوب.
* استفاده از قطعات غير از قطعات اصلي شركت اوپل .
* هرگونه وسيله، قطعه يا متعلقات اضافي كه توسط شركت اوپل توليد نشده است.
* هرگونه تغيير، تعويض يا تعميرات ناصحيح.
* هرمورد جزئي كه عامل آن عيب در كيفيت و عملكرد خودرو يا قطعات آن نباشد، همانند صدا و لرزش‌هاي بسيار جزئي يا مواردي كه از مشخصات ذاتي خودرو مي‌باشد.
* لاستيك‌ها و مواردي كه شركت توليد كننده قطعه، مستقيما گارانتي را متقبل مي‌شود.
* ريزش‌هاي هوايي، نمك‌زار، شيره درختان و ‌برگها، طوفان يا ساير سوانح طبيعي.
* عوامل محدوديت جاده‌اي (شن، سنگريزه، گرد و غبار يا ساير عوامل جاده‌اي) كه باعث فرورفتن بدنه و صدمه به رنگ بدنه يا شكستگي‌ شيشه شود..

هرگونه عمليات تعميراتي خارج از تعمیر گاه مرکزی شرکت و یا شبکه عامليت‌هاي مجاز شرکت توان خودرو.