دفتر مرکزی

اصفهان، خیابان امام خمینی(ره)، نرسیده به تابلوخانه اصفهان، سمت چپ

کدپستی: 8189996675
فاکس: 33329449 – 031
تلفن: 33319090 – 33322666 – 031

کارخانه

اصفهان، ابتدای آزادراه اصفهان-تهران، کیلومتر ۱۷

کدپستی: 8359181001
تلفن: 6 – 33347313 – 031